Honorary Advisors

Prof. YANG Xirang

Beijing University of Physical Education, Beijing, China

E-mail: xryang@mail.china.com

Prof. Yang Tianle

Chinese Association of sports Medicine

E-mail: tianle_y@126.com

Prof. LIN Jung-Charng

Chinese Culture University, Taiwan

E-mail: normalin@ms34.hinet.net

President

Prof. FU Hoo Kin, Frank (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

E-mail: frankfu@hkbu.edu.hk

Vice Presidents

Prof. HE Yu Xiu (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Hebei Normal University, China

E-mail: heyuxiu@mail.hebtu.edu.cn

Prof. LIN Kuei-Fu (from 1-1-2018 to 31-12-2019)

National Hsinchu University of Education, Taiwan

steve@mail.nhcue.edu.tw

Prof. ZHOU Shi (from 1-1-2018 to 31-12-2019)

Southern Cross University, Australia

E-mail: shi.zhou@scu.edu.au

Secretary

Dr. KONG Zhaowei (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

University of Macau

E-mail: zwkong@umac.mo

Treasurer

Dr. CHAN Kwok-ki (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

E-mail: drchankk@gmail.com

Council Members

Prof. CHUNG Pak Kwong (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

E-mail: pkchung@hksdb.org.hk

Prof. ZHANG Yong (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Tianjin Institute of Physical Education, China

E-mail: yzhang@tjus.edu.cn

Prof. WONG H.S. Stephen (from 1-1-2018 to 31-12-2019)

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

E-mail: hsswong@cuhk.edu.hk

Prof. ZHANG Ri Hui (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Shenyang Sport University, China

E-mail: rihui188@163.com

Dr. Jinlei Nie (from 1-1-2018 to 31-12-2019)

Macau Polytech Institute

E-mail: jnie@ipm.edu.mo

Prof. LIU Yuanlong (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Western Michigan University, USA

E-mail: yuanlong.liu@wmich.edu

Prof. TANG Changfa (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Hunan Normal University

E-mail: 1104755704@qq.com

Prof. LI Tzai-Li (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

National Taiwan Sport University, Taiwan

E-mail: leej@ntsu.edu.tw

Prof. HSIEH Chi-cheng (from 1-1-2017 to 31-12-2018)

Hsinchu University of Education, Taiwan

E-mail: Chsieh@mail.nhcue.edu.tw